Sklep vodje tekmovanj MNZ Maribor


ZAPISNIK 21. KORESPONDENČNE (DOPISNE) SEJE IO

 

MNZ MARIBOR v skladu s Statutom MNZM in Poslovnika o delu IO MNZM je predsednik sklical 21. korespondenčno sejo

 


v zvezi:

- z zaključkom jesenskega dela prvenstva v 2. in 3. članski ligi MNZM,

- z zaključkom jesenskega dela prvenstva v veteranski ligi MNZM,

- s spremembo iz trokrožnega v dvokrožni sistem tekmovanja v 2. in 3. Članski ligi MNZM.

 

Ker je zaradi neigranja tekem v dveh vikendih in nezmožnosti delegiranja vseh članskih tekem (pomanjkanje sodnikov) v soboto, 31. 10.2015, prišlo posledično do podaljšanja jesenskega dela prvenstva do 28. 11. 2015 ter igranja določenih tekem ob sredah ob 14. uri, se ugotavlja, da je potrebno razmisliti o smiselnosti vztrajanja pri trokrožnem sistemu tekmovanja v članskih kategorijah. V jesenskem delu tekmovanja je namreč praktično nemogoče izpeljati tekme med tednom ob 14. uri, saj je večina igralcev zaposlenih in tako službeno odsotnih. Prav tako je samo igranje tekem do 28. 11. 2015 vprašljivo z vidika vremenskih razmer, saj obstaja možnost obilnih padavin in posledičnega odpovedovanja tekem ali celo celotnega kroga. Zato bi lahko prišlo do prestavljanja tekem v spomladanski del, ko bi se lahko zgodilo tudi to, da bi določeni klubi morali odigrati do sedemnajst (17) tekem. Poleg pretiranega števila tekem v spomladanskem delu tekmovanja, so pri vsem tem vprašljivi še vremenski pogoji, ki bi lahko samo zadevo še poslabšali. V izogib nekontrolirani situaciji se predlaga, da se s 3. 11. 2015 uradno zaključi z jesenskim delom tekmovanja v 2. in 3. članski ligi MNZM in se v prihajajočem vikendu (7. in 8. 11. 2015) oz. v jesenskem delu prvenstva odigrajo zgolj še neodigrane tekme 11. kroga. S spremembo sistema tekmovanja v dvokrožnega se posledično tudi zmanjšajo stroški klubom. Ker je zaradi neigranja tekem 8. in 15. 10. 2015, prišlo pri veteranih do podaljšanja jesenskega dela prvenstva do 13. 11. 2015 in igranja teh tekem ob 15. uri, se ugotavlja, da je potrebno razmisliti o smiselnosti vztrajanja pri igranju veteranskih tekem ob teh terminih, saj je vprašljiva sama izvedba tekem, zaradi zgodnje ure in službene zasedenosti oz. odsotnosti igralcev. Zato se predlaga, da se s 3. 11. 2015 uradno zaključi z jesenskim delom tekmovanja v veteranski ligi MNZM.