S KOLESOM NA IGRIŠČE


Naziv operacije: S kolesom na igrišče

Akronim: S kolesom na igrišče

Sklad: ESRR

Vodilni partner – prijavitelj: Občina Duplek

Ostali partnerji: Nogometni klub Duplek

Vrednost operacije: 63.865,41 EUR

Vrednost sofinanciranja: 39.991,76 EUR

 

Glavni razlogi za izvedbo operacije so v posodobitvi športnih površin s potrebno infrastrukturo – ustreznimi LED reflektorji in dograditvi oziroma ureditvi celotnega območja za šport in rekreacijo, ki se nahaja v Spodnjem Dupleku v neposredni bližini osnovne šole z vrtcem, katero obiskuje preko 460 šolarjev in več kot 200 predšolskih otrok. Okoli šole so urejene površine za šport in rekreacijo (asfaltno igrišče za košarko, rokomet, mali nogomet), veliko travnato nogometno igrišče, fitnes na prostem in v zaključni fazi je gradnja športne dvorane s tremi vadbenimi prostori. Prostor vsak dan obišče veliko ljudi. Infrastruktura omogoča izvajanje različnih oblik športa, tako za prebivalce urbanega dela občine kot tudi za dnevne obiskovalce, turiste in vrhunske športnike v sklopu kondicijskih in tekmovalnih priprav. Poleg otrok tudi mladi, starejši, mamice z vozički in tudi invalidi, vsi s skupnim ciljem aktivnega preživljanja prostega časa (hoja, tek, igre z žogo, gibanje na orodjih fitnesa na prostem).  Območje je dobilo dodatno vrednost z namestitvijo pametne urbane opreme. Pametne klopce, ki omogočajo brezstično in stično polnjene mobilnih naprav, e-koles in e-invalidskih vozičkov predstavljajo nov produkt tako na območju občine kor LAS. Z vzpostavitvijo pametne urbane opreme omogočimo otrokom uporabo digitalnih tehnologij, a na svežem zraku in v družbi, namesto za štirimi stenami. Dogajanje v okolici lahko deluje motivacijsko za aktivno preživljanje prostega časa.

 

S postavitvijo pokritega parkirišča za kolesa (kolesarnico) za do 30 koles se vzpodbuja trajnostna mobilnost. Potencial električnih vozil (električna kolesa, električni avtomobili, električni skuterji, električni skiroji in električni invalidski vozički) je zelo velik in se bo v prihodnosti še razvijal in krepil. Namen operacije je v centru kraja Spodnji Duplek zagotoviti ustrezne parkirne prostore za vzpodbujanje uporabe vozil brez izpustov CO2 in zagotoviti atraktiven prostor za izvajanje športno rekreativne dejavnosti v naravi.

 

Cilj operacije:

Operacija zasleduje cilj varovanja okolja in vzpostavitev infrastrukture, ki omogoča rabo obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta (CILJ C1).

Prav tako vzpodbuja in vzpostavlja nekatere inovativne oblike urbane mobilnosti (kolo, električno kolo, e-skiroji, e- rolke, e-skuterji, e-vozila, pametna urbana oprema) ter posebno pozornost namenja ranljivim skupinam in ostalim prebivalcem ne samo upravičenega urbanega območja, ampak tudi širšega območja občine. S projektom se želi spodbuditi socialno vključenost in vpetost ranljivih skupin v družbeno življenje (CILJ  D1).

Uporaba električnih vozil ter drugih urbanih mobilnih oblik predstavlja danes za večino ljudi še vedno nekaj, kar je potisnjeno v prihodnost. Na podeželju je dostop do trajnostnih oblik prevoznih sredstev še vedno dokaj nepoznan, v primerjavi z večjimi urbanimi središči, zato je cilj projekta omogočiti in predstaviti uporabo trajnostnih oblik mobilnosti in pametne urbane opreme.

 

Pričakovani učinki:

Z operacijo bodo nastali novi ukrepi na področju varovanja okolja (zmanjšanje svetlobne onesnaženosti – zamenjava reflektorjev), prav tako novi produkti, ki prispevajo k razvoju ekologije, športa, aktivnega življenjskega sloga in društvenih dejavnosti ter so novost na območju LAS (pametna klop, športna infrastruktura, ki omogoča izvedbo ligaških tekem v nočnem času, ženska nogometna ekipa) in novost na območju občine (nadstrešnica za kolesa – kolesarnica).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

 

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

»VESELE POČITNICE« V SPODNJEM DUPLEKU


Naziv operacije: »VESELE POČITNICE« V SPODNJEM DUPLEKU – ZAKLJUČENO

Celotna vrednost projekta: 50.146,23 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 33.769,12 EUR

Vodilni partner: Občina Duplek

Partnerja: NK Duplek in MPKR87 d.o.o., športne dejavnosti, d.o.o.

 

Z izvedbo projekta »Vesele počitnice« je bil vzpostavljen program, ki spodbuja aktivno preživljanje poletnih počitnic in hkrati nudi počitniško varstvo otrok OŠ Duplek in OŠ Korena. Projekt s športnimi aktivnostmi in delavnicami v posameznih tematskih tednih spodbuja športno aktivnost, kateri sledijo aktivnosti s področja likovne dejavnosti, kulture, družabnih iger, ipd in z vključevanjem lokalnih društev med mladimi širi zavedanje o pomenu naravne in kulturne dediščine. Zaključek veselih počitnic je zaokrožila otroška gledališka predstava, za izvedbo katere je poskrbel partner MPKR87 d.o.o., in poletna nogometna šola, ki jo je izvedel Nogometni klub Duplek.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

 www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si