NOGOMETNI KLUB DUPLEK

TRG SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE 1

2241 SPODNJI DUPLEK
SEKRETAR: 041 337 875 (Franc Ravnjak)

E-mail: nogometniklub.duplek@gmail.com