Nogometna šola deluje v okviru nogometnega kluba in s strokovnim delo in velikim zanosom poskušamo naše mlade fante naučiti osnov nogometne igre. Selekcije U-7, U-9, U-11, U-13 in U-15 so namenjene predvsem spoznavanju otrok s prvinami nogometne igre in rezultat v teh selekcijah ni v ospredju, ampak se večji poudarek daje osnovam nogometne igre. Otroci skozi proces treninga spoznavajo prvine nogometne igre, kot so vodenje žoge, ustavljanje žoge, podajanje, udarci na gol. Predvsem pa je pomembno, da se otroci v tej starosti naučijo dela v skupini in prilagajanja, saj je nogomet kolektivni šport, kjer mora več posameznih karakterjev tvoriti eno celoto.